#1 #2

Cực chất Cuộc tình vụng trộm của diễn viên hàng nóng tôi. Dù sao đi nữa Đừng buôn chuyện về tôi, được chứ Tôi đang định quay lại thì đột nhiên Sau đó tôi nhớ ra một điều, Còn nữa Đừng truyền bá sự thật rằng tôi đã hỏi bạn Đừng nói nhảm Tôi cần một lý do Ngay sau đó tôi trả lời Làm ơn Có rất nhiều người đuổi theo tôi, nếu bạn vượt qua tôi, điều đó chẳng phải là đẩy tôi vào hố lửa sao Vả lại, tôi có muốn đuổi theo cũng không được Bạn không thể chịu những tai họa không đáng có Rồi Rồi Bye, anh flash Tôi bật dậy và đi về lớp Trong phòng giám đốc, muốn biết tin tức của một người không nhất thiết phải dò hỏi, trực tiếp đến là lựa chọn tốt nhất.